rubrika Myšlenky moudrých


My jsme zfalšovali Krédo

Z velké lásky se rodí velké poznání. A když miluješ, tak teprve poznáš, že Bůh je láska. A je tu ještě jedna krásná věc. Víte, že ve východním obřadu se říká Krédo před kánonem. Poněvadž se vstupuje do mystéria… My to říkáme po kázání, abychom si…

Co je křivé, bude narovnáno aneb Adventní poselství Lao-c'

Co je neúplné, dojde úplnosti.Co je křivé, bude narovnáno,co je vyhloubené, bude naplněno,co je vetché, bude obnoveno;kdo žádá málo, obdrží mnoho,kdo žádá mnoho, sejde na scestí.To je, proč moudrý se upíná na jedno,a stává se příkladem světa…

Emil Paleček - Nebojte se vědy

Včera zemřel pan profesor Emil Paleček. Vzpomněl jsem si na jednu jeho přednášku, kterou jsem absolvoval před mnoha lety. Kromě zajímavého výkladu o molekulární biologii v ní ostře kritizoval slavného vědce Richarda Dawkinse, který tvrdí, že…

TGM: Lidé si nejsou rovni; jen jako nesmrtelné duše jsme rovnocenní

TGM: Vím, lidé si nejsou rovni; nikde na zemi, v lidech ani v přírodě není rovnost – je rozmanitost; jen jako nesmrtelné duše jsme opravdu rovnocenní… Demokracie pravá, založená na lásce a úctě k bližnímu a k bližním všem, je uskutečňováním božího…

Tajemství úspěchu sovětské šachové školy

Slavná sovětská šachová škola vychovala stovky velmistrů a mnoho mistrů světa a dalo by se říct, že vládla šachovému světu od konce druhé světové války až do začátku 21. století. Jaké bylo její největší tajemství? Velmistr Grigorij Serper je…

Vymývání mozků v Rusku

V jedné kavárně jsem byl přítomen rozhovoru mezi paní doktorkou a profesorem ekonomie. „Dobře jsem se učila, tak mě za komunistů poslali do Ruska. Za odměnu! To by bylo povídání na celý večer, ale chtěla jsem říct, jak ti Rusové měli vždycky ty…

Masaryk o potratu a dětech nemanželských

Už z neblahého pro společnost vlivu dá se a priori říci, že může se počet nemanželských dětí považovati za měřítko mravního niveau společenského... Moderní osvěta zařídila pro rodiče nemanželských dětí , t. zv. ústavy pro nalezence… Ústavy pro…

Masaryk dětem

Vítejte! Zahájil jsem desítileté oslavy republiky s legionáři a teď jste vy, děti, druzí v řadě oslavovatelů. Promluvme si tedy vážné slovíčko. Přeju vám, jak jsem to slýchal od malička, zdraví a boží požehnání. Abyste byly a zůstaly dlouho zdravé,…

Masaryk mládeži

Nemůže být ani národního ani politického ani sociálního programu bez programu mravního. Mravnost tu znamená humanita a humanita je nám účinná práce pro osvobození zotročené většiny našich spolubratří a zotročení to má jedno velké zřídlo, ne-li…

Vzteklí psi a naivní lidi

To už je tak v přirozenosti lidský, že se člověk mejlí až do svý smrti. Jako ten pán, co našel v noci vzteklýho psa polozmrzlýho a vzal ho s sebou domů a strčil ženě do postele. Jakmile se pes vohřál a vokřál, pokousal celou rodinu a toho…

Propast mezi nebem a peklem

Abrahám však odpověděl: 'Synu, uvědom si, že ty ses měl dobře už zaživa, Lazar naproti tomu špatně. A nyní se tu on raduje, a ty zakoušíš muka. A k tomu ke všemu zeje mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo nemůže přejít odtud k vám, i kdyby…

Ďábel je víra bez úsměvu

Zemřel Umberto Eco. A mně se hned vybavil tenhle dialog z jeho díla Jméno růže. Je k tématu smíchu, o kterém jsem již dříve psal. Zkráceně pár myšlenek: „Ty jsi ďábel.“ řekl mu William. Zdálo se, že Jorge nerozumí. Kdyby nebyl slepý, zíral by…

Potřeba samoty

Potřeba samoty znamená, že je v člověku duch, a je měřítkem tohoto ducha. V naší době mají lidé před samotou takový strach, že ji nedovedou uplatnit jinak než jako trestu pro zločince. Nezapomínejme, že v naší době je duchovnost zločinem. Søren…

Smysl člověka

autor: Jean Lacroix Nesnášenliví lidé jsou nepochybně ti, kteří si z pravdivosti dělají své vlastnictví, svůj osobní majetek, ti, kdo mluví v jejím jménu, kdo pravdu podřizují sobě, místo aby se sami podřídili jí. Pochybovat o světě znamená věřit v…

Jaký by měl být kněz?

Farář by měl být věřící. Ano, věřící! Kdo věří, je zamilovaný; ale i ten nejzamilovanější člověk ze všech zamilovaných je ve srovnání s věřícím co do nadšení pouhým mladíčkem. Představme si takového zamilovaného. Byl by schopen o lásce vyprávět den…

Cenzurují Ježíška

v Brně 21.11.2014 „Pane faráři, neuvěříte, co se mi stalo,“ začala rozhovor jedna slavná brněnská malířka. „Požádali mne, abych ilustrovala slabikář pro děti. Na poslední stranu jsem namalovala jesličky s Ježíškem, svatým Josefem, Pannou Marií a…

Bůh byl chvíli ateista

Všechna náboženství mají nějaké ateisty. Ale, jak říká Chesterton, výjimečnost křesťanství spočívá v tom, že v jednu chvíli byl dokonce i sám Bůh ateistou. Bůh na kříži volá: „Bože můj, proč jsi mě opustil." Je Ježíš na kříži naplněním toho, co si…

Etika Níkomachova – Aristotelés

Pár mých výpisků z Filosofovy knihy: Etika jako druh nauky o obci. Dokonalé jest to, co jest cílem úsilí samo o sobě a nikdy pro něco jiného. Takovým cílem je především blaženost, té si žádáme pro ni samu a nikdy pro něco jiného... Blaženost jest…

Simone Weilová: Dobro, mez a rovnováha

Několik mých výpisků z knihy geniální filosofky Simone Weilové: Jedinec má (vzhledem ke společnosti) jen jednu sílu: myšlení. Radost není nic jiného, než pocit skutečnosti. Tajemství lidského údělu spočívá v tom, že rovnováha mezi člověkem a silami…

Matka se rodí z dítěte

Vzpomeneme-li dnes na rok 1900, kdy vyšla proslulá kniha Ellen Keyové „Století dítěte“, neubráníme se hlubokému smutku. Co se stalo ze „století dítěte“? Jaká nesmírná utrpení přineslo právě dětem, s jakou brutalitou přešly přes tyto nevinné tvory…

Dopis na rozloučenou

Dopis kněze Jana Buly z vězení, psaný den před popravou, adresátům nebyl doručen. Jihlava 19.5.1952 Drahý strýčku, tetičko a všichni příbuzní. Zasílám Vám svůj poslední pozdrav! Jako každý, kdo se chystá na dalekou cestu, rád se ohlédne zpět, aby…

O lásce, křesťanství, velikosti, dávání a nadšení

Před pár lety mě požádaly sestry o přeložení několika myšlenek z angličtiny. Dnes jsem na ten svůj dávný překlad narazil a napadlo mě sem tyto myšlenky vložit: O lásce: Pro srdce není lepší cvičení než pozvedání těch, kdo jsou na dně. Pomoci…

Myšlení jako zahrada

Svět vidíme tak, jak to vypadá v naší hlavě. Jaký může být náš myšlenkový svět? Botanické podobenství: 1) Náletová louka – přiletí do ní vše, usadí se v ní vše, člověk by řekl, že to je ideální - všechna semínka na ni dopadnou - ale přesto není…

Christopher Hitchens proti Bohu

Je tomu rok, co zemřel jeden z největších bojovníků proti náboženství a proti Bohu – Christopher Hitchens. Častokrát jsem se ptal sám sebe, proč mě fascinují rozhovory s ním. Vždyť s ním vůbec v ničem nesouhlasím. Nemůžu mu ale upřít, že to byl…

Těšíte se do práce?

Za mých mladých let kdekdo zpíval.. Ve většině řemeslných dílen se zpívalo. Dnes se kdekdo ušklíbá. Tenkrát se nevydělávalo skoro nic. Mzdy byly tak nízké, že o tom nemáme ponětí. A přece všichni kvetli. I v těch nejskromnějších domácnostech byla…

Citáty z YouCat

Vypsal jsem si několik myšlenek, které mě zaujaly... Bůh chce, aby se všichni lidé zachránili. (1Tim 2,4) Milovat znamená chtít někomu prokázat dobro. (sv. Tomáš Akvinský) Je-li něco nepochopitelné vůbec to neznamená, že je to méně skutečné. (B.…

Jsi jen kamínek...

Dnes mi jeden člověk řekl: Jsi jen kamínek v mozaice. Nebuď nervozní z toho, že máš jinou barvu než ostatní. Netrap se, že jsi menší nebo větší. Všichni jsme takové kamínky v obrovské mozaice. Když se kouknem kolem sebe, můžeme mít pocit, že…

Pocházíme z hvězd

Nečekejte básnění. Jen trochu astrofyziky.V každé hvězdě probíhá boj mezi fúzí a gravitací. V jádru hvězdy působením gravitace vznikají těžší a těžší prvky, což také postupně vede k destrukci hvězdy. Jakmile hvězda vyrobí železo, je s ní konec,…

A jak velká je vaše víra?

Narazil jsem na netu na tento obrázek a celkem mě i rozesmál. Pokud náhodou někdo neumíte anglicky, píše se tam: Nic neřekne "Bože, důvěřuji Ti" lépe než 3 palce neprůstřelného skla. Myslím, že k tomu obrázku není třeba nic dodávat, je to jen k…

Kdo je správný katolík? Co je katolicismus?

V poslední době se tu hodně diskutuje, o tom, kdo je správný katolík, kdo je heretik a tak podobně.. Vzpomněl jsem si na knihu Katolicismus od jezuity a kardinála jménem Henri de Lubac. Vypsal jsem z ní pro vás pár myšlenek, tak neváhejte a zkuste…

Co darovat Bohu

Rufín byl světec a byl na to jaksepatří pyšný. Jelikož toužil spatřit Boha, přirozeně jej velmi potěšilo, když k němu Bůh jednou ve snu promluvil: „Rufíne, chceš mě spatřit a opravdu mě vlastnit?“ „Samozřejmě, že ano. Přesně na tuto chvíli jsem…

Jak se postavit osudu

Jeden venkovan měl starou oslici. Ta v nestřeženém okamžiku spadla na statku do staré studny. Venkovan zaslechl řehtání zvířete a běžel se ke studni podívat. Bylo mu líto, v jaké situaci se jeho věrný služebník ocitl, ale když si promyslel všechny…

Pro koho jsou učitelé

Když zenový mistr Bankei pořádal meditační týdny, přicházeli žáci ze všech částí Japonska, aby se jich zúčastnili. Během jednoho z těchto setkání byl jeden žák přistižen, jak kradl. Přednesli věc Bankeiovi a žádali ho, aby byl pachatel odstraněn ze…

Pár zrnek moudrosti Františka Vymazala

Kamením se hází jenom na ty stromy, které nesou ovoce. Žena je buď kniha se sedmi pečetěmi, nebo korespondenční lístek Jenom maličcí lidé dělají plány až do své smrti, větších lidí plány jdou dál. Nejvíc mluví lidé, kteří nemají co povědět. Respekt…

Vtipné citáty o náboženství a Bohu

Když jsem byl malý, prosil jsem Boha o jízdní kolo, ale došlo mi, že Bůh takhle nefunguje. Takže jsem kolo ukradl a poprosil Boha o odpuštění. Jestli nás Bůh pozoruje, tak ho aspoň můžeme trochu pobavit. Bůh jistě miluje blbce. Proč jinak by jich…

Nemáme právo na štěstí

„Koneckonců,“ řekla Klára, „měli právo na štěstí.“ Hovořili jsme o něčem, co se jednou stalo v našem sousedství. Pan A. opustil paní A., rozvedl se s ní a oženil se s paní B., která se také rozvedla, aby se mohla provdat za pana A. A jistě nebylo…

Tyranie blahobytu

pár myšlenek z knihy W.M.Bauera, které mě zaujaly Člověk je nespokojen, trpí nemožností žít podle vlastních představ a jeho postoj k životu nabývá neurotických rysů. Začne hledat únikové cesty a strategie s cílem zbavit se pocitu nespokojenosti,…

Duchovní základy života - Vladimír Solovjov

několik citátů z knihy ruského ekumenického křesťana V životě nejde o dosažení úspěchu, ale velikosti. Víme, že dobro ve světě není, neboť celý svět leží ve zlu. /(1 Jan 5,19)/ Ani v samotném člověku není dobra /viz Kazatel "není spravedlivého…"/…

Masaryk o ženách a monogamii

Podceňování žen svědčí o polygamní společnosti; žijeme fakticky ještě v mnohoženství… Neříkám… že ženy všecky jsou géniové a andělé; celkem jsou s muži na stejném stupni vývoje; mají však tu přednost, že životem a jeho povinnostmi se udržují…

Masaryk o víře a náboženství

Masaryk o víře mluvil a psal často. Vybral jsem několik úryvků z díla Karla Čapka: Hovory s TGM. Jste pro náboženskou výchovu dětí? Ovšemže; to přece vyplývá z hodnoty náboženství. Ale pro náboženskou výchovu nestačí vyučování katechismu ve školách……

Ten, kdo koná dobro

(báseň v próze, autor: Oscar Wilde, můj překlad) Byla noc a On byl sám. A zpovzdálí spatřil hradby oválného města a vyšel směrem k městu. A když přišel blíže, uslyšel ve městě kroky veselých nohou a smích spokojených úst a hlasité zvuky mnoha louten…

Křesťanská víra je filosofií svobody (Ratzinger)

Josef Ratzinger: Úvod do křesťanství (1991) Tato kniha pojednává o křesťanské víře. Vybral jsem z ní pár myšlenek, které mi přišly podnětné: Bůh se nám tak přiblížil, že jej můžeme zabít, a tím pro nás přestává být Bohem. "Kristus nazval sebe…

Lidé se hádají o náboženství, místo aby ho žili

Charles Caleb Colton - pár z jeho aforismů: Lidé se budou hádat o náboženství, budou o něm psát, bojovat za ně, umírat za ně; cokoliv, jen aby ho nemuseli žít. Smrt je osvoboditelkou těch, kteří nemají svobodu, lékařkou těch, které nemůže uzdravit…

Pokušení na poušti a Dostojevskij

Má vzpomínka na část příběhu o Velkém inkvizitorovi, z druhého dílu Bratrů Karamazových. Tři ďáblova pokušení, kterým odolává Kristus na poušti, jsou nejvyšším vyjádřením touhy Boha po svobodě člověka, po jeho svobodné lásce. Podle Dostojevského…

Deník venkovského faráře

pár úryvků z knihy G. Bernanose: "Sůl na živé maso, to pálí. Ale taky to chrání před shnitím." "člověk by byl o sobě věděl, že je synem Božím, to je ten zázrak! Byl by žil a umřel s tou myšlenkou v palici - a ne jenom s něčím, čemu se naučil z knih"…

Rozhovory karmelitánek

pár úryvků z knihy G. Bernanose (podle povídky Gertrudy von Le Fort: Poslední na popravišti): "Naším úkolem je modlit se, tak jako úkolem lampy je svítit. Nikoho by nenapadlo rozsvěcovat lampu proto, aby svítila na jinou lampu." "být špatnou…

Ti, jimž chybí mystika

My jsme ti poslední. Možná nejposlednější ze všech. Po nás už začíná jiný věk, jiný svět, svět těch, kdo už neveří v nic a vychloubají se tím a pyšní. Hned po nás začíná svět, jejž jsme nazvali a nepřestaneme nazývat moderním světem. Svět…

Nikdo nebude zapomenut

Ne, nikdo nebude zapomenut, kdo býval ve světě velikým, ale každý je velký po svém a každý v poměru k velikosti toho, co miloval. Kdo miluje sebe, bude velký sebou samým, a kdo miloval lidi, stal se veliký oddaností; ten však, kdo miloval Boha,…