Archiv Prosinec 2016

Na počátku byla Cesta (Křesťanství a taoismus)

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεός ἦν ὁ λόγος. „Na počátku bylo logos a to logos bylo u Boha a Bůh byl to logos.“ Evangelista Jan říká o Bohu, že je logos. Logos (ve významu řád, rozum) byl v řecké filosofii považován za…