rubrika Myšlenky z Číny


Láska jako jasmín

Jednoho krásného soumraku jsem zvedla hlavu od zamilovaného románu a zeptala se maminky, která zrovna zalévala květiny: „Mami, miluješ tátu?“ Maminka se zarazila, zrudla a nabručeně odpověděla: „Prosím tě, co to máš za divný otázky?“ Viděla jsem, že…

Můj (olympijský) sen

Možná, že když lidem něco schází, tím více se na to upínají. Ochrnul jsem v jednadvaceti letech na obě nohy, ale i přesto jsem velký sportovní fanoušek. Baví mě nejen fotbal, ale i basketbal a další míčové hry, taky atletika, plavání, box, bruslení,…

Lev a holič

Jednoho večera, když už se holič chystal zavřít, uslyšel náhle zaklepání. “Kdo to může být takhle pozdě?” Pomyslel si a šel otevřít. Za chvíli byl vyděšený k smrti, protože u dveří stál lev. „Prosím, pane lve, nechte mě žít,“ žadonil třesoucím se…

Slepí a slon

Před dávnými časy projížděl jednou vesnicí král na slonovi. Žilo tam několik slepců. Král si s nimi začal povídat a oni mu řekli, že vždycky chtěli vědět, jak slon vypadá. Král se usmál a povolil jim dotknout se slona, a pak je požádal, aby slona…

Tatínkovy hádanky

Když jsem byla malá, otec mi moc rád dával hádanky. Vzpomínám si, že za horkých letních večerů jsme sedávali na dvorku, pozorovali oblohu plnou hvězd a tatínek se usmíval a dával mi jednu hádanku za druhou. Já vždy překvapeně zamrkala a hledala…

Zlatý cop

Na Nový rok jsme v jedné tibetské nemocnici obdrželi balíček. Na něm bylo napsáno „pro strýčka Čanga z čínské lidové osvobozenecké armády“ a pod tím „od Čoumy z vesnice Čencun“. Jenže v téhle nemocnici bylo přes čtyřicet pánů s příjmením Čang, takže…

Třikrát a dost?

Tenhle příběh se odehrál před pár lety v Číně. Takhle jej vyprávěla jedna postarší paní: Se mnou v kanceláři pracoval jeden pán, jmenoval se Ťang. Ten měl dceru, která byla velmi pilná a poctivá, vždycky když měla volno, učila se cizí jazyk nebo…

Pomaleji

V naší zemi lidé velmi rádi říkají: „Rychle! Rychleji!“ I já jsem vyrůstala pod vlivem toho slova... „Rychleji“ vždycky bylo naší mantrou. Jenže když jsem přijela do Číny, objevila jsem, že tady lidé tohle slovo skoro nepoužívají. Často jsem…

Bílé husy v pasti

Bílé husy labutí se slétávaly k jezeru. Mnoho z nich si tam našlo příjemné místečko k odpočinku. Vůdce hejna poručil jedné z hus stát přes noc na stráži a varovat ostatní, pokud by se někdo blížil. Lovci od jezera znali zvyky těchto hus. Proto,…

Klíč ke štěstí

V srdci každého člověka se nachází klíč ke štěstí, ale my ho často svěříme do péče někomu jinému. Jedna žena si postěžovala: „Žiju velmi nešťastně, protože manžel je často na služebních cestách, a ne doma.“ Ona svůj klíč ke štěstí vložila do rukou…

Jako kapr ve strouze

Slavný čínský filosof Čuang-C' pocházel z chudé rodiny, často neměli co do úst. Jednoho dne dojedli poslední zrnko obilí, a tak nezbývalo než se vydat k vrchnosti poprosit o almužnu. Pánem v té oblasti byl lakomý a vychytralý velmož, a ten mistru…

Vrátit poklad

V zemi Čchu žil kdysi klenotník a ten se vydal za obchodem do země Čeng. V rámci propagace své živnosti si vyrobil schránku, kterou ozdobil mnohými ornamenty a do ní vložil svůj největší poklad – vzácnou perlu. Při výrobě této skříňky si dal opravdu…

Jak hory přenášet

Kdysi dávno žil v Číně jeden starý muž, o kterém se říkalo, že je navzdory svému věku stále naivní a hloupý. Jmenoval se Yugong. Před jeho domem na okraji vesnice od pradávna čněly do výšin dvě hory a blokovaly přístupovou cestu. Jednoho dne Yugong…

Šetřit na cestu

Kdysi žili v Sečuanu dva mniši, jeden chudý a druhý bohatý. Chudý mnich se vydal za bohatým a řekl mu: „Rozhodl jsem se vyrazit na pouť do posvátného kláštera Mahabodhi, co si o tom myslíš?“ Bohatý mnich odpověděl: „Vždyť je to několik tisíc mil!…

Pomáhat rýži růst 拔苗助长

V dávných dobách žil v zemi Sung jeden starý rolník, který pěstoval rýži. Každý den chodil na pole dívat se, jak mu rýže roste. I když byla den ode dne vyšší, přesto si myslel, že roste příliš pomalu. Byl to velmi netrpělivý člověk. Večer ležel na…

Na jih oje, na sever koleje 南辕北辙

Kdysi dávno žil v oblasti Taihangských hor muž, který se rozhodl, že se vydá kočárem do země Čchu. Na cestě potkal jednoho starého muže. Ten se ho zeptal: „Kam cestujete?“ „Chci se dostat do království Čchu.“ „Jejda, to je ale podivné. Království…

Sai Weng ztratil koně 塞翁失马

V Číně, v období válčících států, žil jeden starý muž, kterému všichni říkali Sai Weng. Choval mnoho koní, ale jednoho dne mu ze stáda jeden kůň utekl. Všichni sousedé, když to uslyšeli, přišli Sai Wenga utěšit. Sai Weng ale se smíchem řekl:…