Minulou neděli znělo při mši: "Copak se neprodávají dva vrabci za halíř? A ani jeden z nich nespadne na zem bez vědomí vašeho Otce." 

 

Napadlo mě, že netuším, jak se řekne starořecky "vědomí". Podíval jsem se do originálního znění Bible a ejhle: nijak. Slovo "vědomí" nám tam přidali překladatelé, asi aby to znělo trochu lépe než od svatého Matouše.

 

Když jsem se díval do různých překladů, tak jsem ještě narazil na slovo "dopuštění" v ekumenickém překladu: "Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce." 

 

Nejpřesnější překlad do češtiny má zřejmě Bible kralická: "Zdaliž nebývají prodáváni dva vrabečkové za penízek? A však jeden z nich nepadá na zem bez Otce vašeho." 

 

V originále tedy: Οὐχὶ δύο στρουθία ἀσσαρίου πωλεῖται καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπὶ τὴν γῆν ἄνευ τοῦ Πατρὸς ὑμῶν

Vulgata: Nonne duo passeres asse veneunt ? et unus ex illis non cadet super terram sine Patre vestro. 

 

Ano, vrabečkové (zdrobnělina) nepadají k zemi bez Otce. 

 

A my? Také nepadáme bez Otce? 

Padáme s jeho vědomím? 

Padáme s jeho dopuštěním? 

Padáme s Ním? 

On JE s námi?

 

 

 

 

 

 

 

station-cross9.jpg#asset:580