Archiv Říjen 2018

Emil Paleček - Nebojte se vědy

Včera zemřel pan profesor Emil Paleček. Vzpomněl jsem si na jednu jeho přednášku, kterou jsem absolvoval před mnoha lety. Kromě zajímavého výkladu o molekulární biologii v ní ostře kritizoval slavného vědce Richarda Dawkinse, který tvrdí, že…

TGM: Lidé si nejsou rovni; jen jako nesmrtelné duše jsme rovnocenní

TGM: Vím, lidé si nejsou rovni; nikde na zemi, v lidech ani v přírodě není rovnost – je rozmanitost; jen jako nesmrtelné duše jsme opravdu rovnocenní… Demokracie pravá, založená na lásce a úctě k bližnímu a k bližním všem, je uskutečňováním božího…