Archiv Říjen 2015

Jak si zachovat duchovní pokoj

Je velmi důležité zachovávat si duchovní pokoj, nepoddávat se rozčilenosti a projevům hněvu. Stane-li se však, že se již dostaneme do takto podrážděného stavu, tehdy je důležité udržet jazyk na uzdě anebo odejít. Modlitbou: „Pane Ježíši Kriste, Synu…

Šaškárna v katedrále aneb Modleme se za návrat císaře pána

Asi před čtyřmi lety jsem se vydal na Petrov do brněnské katedrály. Před vchodem stály hloučky lidí s transparenty. Ani jsem je nečetl a šel dovnitř. Pomodlit se. Nějaká pouť, napadlo mě. Když se lidé s transparenty nahrnuli do kostela, blesklo mi…

Potřeba samoty

Potřeba samoty znamená, že je v člověku duch, a je měřítkem tohoto ducha. V naší době mají lidé před samotou takový strach, že ji nedovedou uplatnit jinak než jako trestu pro zločince. Nezapomínejme, že v naší době je duchovnost zločinem. Søren…