rubrika Moje seminárky


Asertivní práva a techniky

(můj referát z roku 2001) Asertivita je umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte. Principy asertivity byly poprvé uceleně publikovány A. Salterem v USA v roce 1950. Tvůrce asertivního tréninku vycházel z toho, že:…

Tomáš Akvinský - víra nebo rozum?

seminární práce do předmětu Dějiny filosofie napsal jsem roku 2001 Obsah Úvod – zdůvodnění výběru tématu Život Tomáše Akvinského Role víry a role rozumu Tendence filosofie Tomáše Akvinského Závěry Seznam použité literatury Úvod – zdůvodnění výběru…

O otroctví, svobodě, křesťanství a personalismu

seminární práce na PdF MU z roku 2002 Nikolaj Berďajev: Existencialismus - Personalismus - Křesťanství OsnovaI. Úvod II. Existencialismus a personalismusIII. Dílo N.A. BerďajevaIV. Snaha o politologické závěryV. Použitá literaturaMotto:Úzkost…

James S. Cangelosi - Strategie řízení třídy

(část mého referátu o této knize, rok 2003) Cangelosi, James S.: Strategie řízení třídy. Jak si získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Portál, Praha 1994 (z originálu „Classroom Management Strategies: Gaining and Maintaining Students´…

Člověk vs. Nadčlověk (Fromm vs. Nietzsche)

(seminární práce na PedF MU do předmětu Dějiny etiky, rok 2001) Motto: Dost se vypráví o promarnění života – ale život se přece promarní jen tehdy, kdy člověk, zklamaný radostmi i starostmi života, žije bez jasného vědomí o tom, že je duch. (S.…

Paul Cézanne a ztráta věcí jako estetický problém

(seminární práce do předmětu Estetika, rok 2003/4) I.Úvod II. Cézanne jako inspirátor III. Rilke a Heidegger – Cézannovi žáci IV. Závěr V. Použitá literatura I. Úvod V této seminární práci se pokusím prezentovat kritiku (post)moderní doby z pohledu…

Svět budoucnosti a jeho morální problémy

(seminární práce na Pedagogické fakulté MU do předmětu Morální problémy moderní společnosti, rok 2004/5) I. Úvod II. Antiutopické vize budoucnosti v románech George Orwella, Aldouse Hulxeyho a Jefgenije Zamjatina III: Současná společnost, její…