Před pár lety mě požádaly sestry o přeložení několika myšlenek z angličtiny. Dnes jsem na ten svůj dávný překlad narazil a napadlo mě sem tyto myšlenky vložit:

 

O lásce:

 

Pro srdce není lepší cvičení než pozvedání těch, kdo jsou na dně.

Pomoci bolavému srdci znamená zapomenout na své vlastní.

Dětská modlitba: „Bože dej, ať jsou všichni zlí lidé dobří, a všichni dobří lidé ať jsou milí.“

Božího oceánu lásky dosáhneš, jen když budeš odpouštět a milovat své nepřátele.

Láska umí počkat, když chce dávat; chtíč čekat neumí.

Povzbuzení dodává sílu, pomáhá snášet údery života.

Povinnost nás nutí dělat věci dobře; láska nás nutí dělat je krásně.

Povzbuzující úsměv v pravou chvíli může být jako sluneční světlo pro uzavřenou květinu, může být klíčovým momentem v životním boji.

Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. (1J 4,8)

 

O křesťanství:

 

Jestliže vaše křesťanství nefunguje tam, kde jste, nebude fungovat nikde.

Někteří lidé zacházejí s křesťanskou pravdou jako se žvýkačkou. Budou ji stále dokola přežvykovat v diskuzích, ale nikdy ji nespolknou.

Jestliže jsi křesťanem, nejsi občanem tohoto světa, který se snaží dostat do nebe. Jsi občanem nebe hledajícím cestu skrze tento svět.

Bůh chce duchovní ovoce, ne náboženské oříšky.

Křesťan je povolán k nadpřirozenému životu a byla mu dána k takovému životu síla.

Všem pak řekl: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej. (L 9, 23-24)

 

O velikosti:

  

Věřím, že první zkouškou opravdu velikého člověka je jeho pokora.

Měřítkem velikosti člověka není počet jeho sluhů, ale počet lidí, kterým on sám slouží.

Slabí lidé čekají na příležitost, silní lidé příležitosti vytvářejí.

Velcí lidé si, stejně jako nejvyšší hory, uchovají svou majestátnost a stálost i během nejprudších bouří.

Je potřeba velkého člověka k tomu, aby svou radu vyslovil ohleduplně, a ještě většího člověka je potřeba k tomu, aby ji přijal.

Chraň se lidí, kteří ponižují tvé ambice. Malí lidé se takto chovají. Ale vskutku velký člověk ti ukáže, že i ty se můžeš stát velkým.

Kdo je z vás největší, bude váš služebník (M 23, 11)

  

O dávání:

 

Když mám nějaké peníze, zbavím se jich co nejrychleji, aby si nenašly cestu do mého srdce.

Bůh má tajnou metodu, jak se odvděčit svým svatým: Dohlédne na to, aby se stali prvními příjemci svého dobrodiní.

Nedávej z přebytku své peněženky, ale z hloubi svého srdce.

Když dávání začíná bolet, máme všichni dosti nízký práh bolesti.

Někteří dávají drobnosti; někteří dávají, co mohou; někteří, co mohou, nedávají.

Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám." (L 6, 38)

 

O nadšení:

 

Každý velký pokrok v historii je triumfem nadšení.

Zřídka podporujeme věci, kterým věříme, s takovým nadšením, s jakým odmítáme věci, kterým nevěříme.

Nadšení je dobrým motorem, ale potřebuje za řidiče inteligenci.

Nadšení a vytrvalost může udělat z průměrného člověka člověka vyššího. Lhostejnost a netečnost může udělat z velkého člověka člověka průměrného.

Nadšení je pro člověka základním hnacím motorem. Je to síla, která pozvedává lidi k zázrakům. Plodí statečnost, rozněcuje smělost, překonává pochyby.

Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil. (Kazatel 9, 10)