Z velké lásky se rodí velké poznání. A když miluješ, tak teprve poznáš, že Bůh je láska.

 

A je tu ještě jedna krásná věc. Víte, že ve východním obřadu se říká Krédo před kánonem. Poněvadž se vstupuje do mystéria… My to říkáme po kázání, abychom si zachovali víru po tom, co nám všecko (kněz) povídal … Ale oni to říkají před vstupem do mystéria.

 

A je tam zvláštní invokace: Milujme se navzájem, abychom mohli říci: Věřím...  

 

A teď já říkám, my jsme zfalšovali Krédo latinské zpíváním. Poněvadž my zpíváme: Credo in unum Deum (čárka), Patrem omnipotentem… Když se skládalo Krédo, tak neexistovali ateisti. Všichni filosofové věřili, že existuje Bůh. Tedy vůbec nebyl žádný článek víry Věřím v jednoho Boha. To všeci věřili. Ale filosofové nevěřili, že je Bůh Otec.  

 

A křesťanské vyznání bylo Věřím v jednoho Boha Otce (čárka)... A tak se to dělí ve všech východních obřadech. Taky staroslověnsky: „Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли…“

 

Tedy víra v jednoho Boha Otce. A abych mohl věřit v jednoho Boha Otce, tak: Milujme se navzájem jeden druhého, jenom potom budeme moci jedněmi ústy říci: Věřím v jednoho Boha Otce… 

 

Duchovní život dává člověkovi růst v duchovním poznání.

 

Tomáš Josef kardinál Špidlík 

 

Zdroj: https://youtu.be/gire8vD_c_8?t=220