Poklady počkají v nebi

Svět pomíjí a my pomíjíme s ním. Králové, císaři, všichni umírají. Spěcháme do věčnosti, ze které se nikdy nevrátíme. Hlavní je pouze jedna věc: zachránit naše ubohé duše. Svatí nebyli připoutání k pozemským majetkům; mysleli pouze na ty nebeské.…

Tajemství úspěchu sovětské šachové školy

Slavná sovětská šachová škola vychovala stovky velmistrů a mnoho mistrů světa a dalo by se říct, že vládla šachovému světu od konce druhé světové války až do začátku 21. století. Jaké bylo její největší tajemství? Velmistr Grigorij Serper je…

Vymývání mozků v Rusku

V jedné kavárně jsem byl přítomen rozhovoru mezi paní doktorkou a profesorem ekonomie. „Dobře jsem se učila, tak mě za komunistů poslali do Ruska. Za odměnu! To by bylo povídání na celý večer, ale chtěla jsem říct, jak ti Rusové měli vždycky ty…

Smíření

Vzpomněl jsem si na jeden příběh, který jsem četl velmi dávno. Jedna dívenka (někde v Asii) se svěřila rodičům, že mluví s Ježíšem. Ti tomu nejdřív nepřikládali žádnou váhu, ale její líčení rozhovorů s Bohem bylo tak barvité, že už nevěděli, co si…

Náhoda, nebo Bůh?

(Neoriginální zamyšlení na téma, zda dřívější teistický pohled na svět nebyl přeci jen důstojnější než současné módní deistické, ateistické či nihilistické tendence.) Ve florentské bazilice spadl minulý týden kámen na člověka a zabil ho. Podobně…

Masaryk o potratu a dětech nemanželských

Už z neblahého pro společnost vlivu dá se a priori říci, že může se počet nemanželských dětí považovati za měřítko mravního niveau společenského... Moderní osvěta zařídila pro rodiče nemanželských dětí , t. zv. ústavy pro nalezence… Ústavy pro…

Masaryk dětem

Vítejte! Zahájil jsem desítileté oslavy republiky s legionáři a teď jste vy, děti, druzí v řadě oslavovatelů. Promluvme si tedy vážné slovíčko. Přeju vám, jak jsem to slýchal od malička, zdraví a boží požehnání. Abyste byly a zůstaly dlouho zdravé,…

Masaryk mládeži

Nemůže být ani národního ani politického ani sociálního programu bez programu mravního. Mravnost tu znamená humanita a humanita je nám účinná práce pro osvobození zotročené většiny našich spolubratří a zotročení to má jedno velké zřídlo, ne-li…

Lev a holič

Jednoho večera, když už se holič chystal zavřít, uslyšel náhle zaklepání. “Kdo to může být takhle pozdě?” Pomyslel si a šel otevřít. Za chvíli byl vyděšený k smrti, protože u dveří stál lev. „Prosím, pane lve, nechte mě žít,“ žadonil třesoucím se…

Slepí a slon

Před dávnými časy projížděl jednou vesnicí král na slonovi. Žilo tam několik slepců. Král si s nimi začal povídat a oni mu řekli, že vždycky chtěli vědět, jak slon vypadá. Král se usmál a povolil jim dotknout se slona, a pak je požádal, aby slona…