Odkdy nepoučuju o životě

Buď vlídný, vždyť každý, koho potkáš, právě svádí tvrdý boj. Odmalička jsem míval tendenci poučovat druhé, protože jsem si myslel, že jsem chytrý, a tak mám na poučování právo. A vlastně tím i dělám dobrý skutek, říkal jsem si. Když jsem před…

Psychologové pod psa

Průměrný žák střední školy dnes vykazuje takovou míru úzkosti, jako v padesátých letech průměrný pacient psychiatrické léčebny. (Psychology Today) Spotřeba antidepresiv v USA stoupla za dvacet let o 400%, počet sebevražd stoupl za deset let o 28% …

Propast mezi nebem a peklem

Abrahám však odpověděl: 'Synu, uvědom si, že ty ses měl dobře už zaživa, Lazar naproti tomu špatně. A nyní se tu on raduje, a ty zakoušíš muka. A k tomu ke všemu zeje mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo nemůže přejít odtud k vám, i kdyby…

Slušní, nebo ne?

Minulý pátek jsem potkal paní učitelku, která učí už přes deset let na vysoké škole. Vím, že je mezi studenty oblíbená a svou práci má ráda, takže mě překvapilo, že se tvářila se naštvaně. Zeptal jsem se, co se stalo. Na konci intenzivních kurzů…

Pět let bez cigaret

Původně měl nadpis znít „Pět let bez cigaret a alkoholu“, ale člověk míní… S kouřením jsem začal ve dvaceti. Příležitostně. Příležitostí bylo ale čím dál víc, stejně jako stresu. S alkoholem jsem to přeháněl už jako nezletilý. Vyvedl jsem hloupostí,…

Nepokřtěné děti v nebi

Vehementně se zde diskutuje o spáse dětí a já se opět nestačím divit, jak vůbec někdy někoho v církvi mohlo napadnout, že by nějaké děti nešly do nebe. V nebi jsou přece hlavně děti. Většina z nich je nepokřtěných. Ony to stejně neřeší. Hrají si…

Máme s muslimy stejného Boha?

Nestačím se divit. Zaspal jsem dobu? Poslouchal jsem, ČRo a slyšel tam pana profesora Halíka říci, že muslimové věří s křesťany v jednoho Boha a myslel jsem, že se asi omylem vyjádřil nepřesně. Tak jsem to zadal do vyhledávače a našel jsem dokonce…

Mučednictví v srdci

Dnes slavíme nebeské narozeniny mučedníka. Nesmíme se odcizit jeho ctnosti – trpělivosti. Jestliže se s Boží pomocí snažíme držet trpělivosti, tak ačkoliv žijeme v časech míru, přesto držíme palmu mučednictví. V pravdě jsou dva druhy mučednictví;…

Spotlight aneb Oddechový film o znásilňování dětí

Zvláště pokud jste v pokušení věřit, že římskokatolická církev je nejlepší církví pod sluncem, doporučuji ke shlédnutí film Spotlight. Naštěstí tento film není protikatolický, jak uvedl L’Osservatore Romano (zde) , takže i skalní věřící mají…

Nepokřtěné dítě jako vzor nás všech

Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed a řekl: „Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském. A kdo přijme jediné…