Co darovat Bohu

Rufín byl světec a byl na to jaksepatří pyšný. Jelikož toužil spatřit Boha, přirozeně jej velmi potěšilo, když k němu Bůh jednou ve snu promluvil: „Rufíne, chceš mě spatřit a opravdu mě vlastnit?“ „Samozřejmě, že ano. Přesně na tuto chvíli jsem…

Jak se postavit osudu

Jeden venkovan měl starou oslici. Ta v nestřeženém okamžiku spadla na statku do staré studny. Venkovan zaslechl řehtání zvířete a běžel se ke studni podívat. Bylo mu líto, v jaké situaci se jeho věrný služebník ocitl, ale když si promyslel všechny…

Křížová cesta

Před rokem jsem dostal do ruky knihu o křížových cestách a překvapilo mě, že existují stovky meditací na toto téma a samozřejmě jsem si musel taky jednu napsat. 1. Ježíš odsouzenSlovo, které stvořilo svět je odsouzeno na smrt. Zdánlivé ďáblovo…

Jak potrestat slabost?

Jedné řeholnice (její jméno jsem zapomněl) se ptali, jak by potrestala řádovou sestru, která by vedle ní usnula při ranních chválách. Ona se podivila: „Proč bych ji trestala? Jemně bych ji vzala do své náruče, aby nespala na tvrdé lavici.“

Salesiánská postní spiritualita

Před pár lety jsem přišel k salesiánům podívat se do jejich komunity. Dojídali právě oběd. „Nechceš řízek,“ zeptal se mě jeden z nich, novic v mém věku. „Vždyť je pátek, nedržíte půst?“ divil jsem se. „Držíme, ale ty si klidně můžeš dát.“ „No já si…

Netřeba se modlit za jednotu křesťanů

Kdysi jsem to hodně prožíval a hodně se tím trápil – proč jsou křesťané nejednotní? Proč je tolik církví? Proč se křesťané mezi sebou navzájem nenávidí nebo i zabíjí? Ježíš prosil za to, ať jsme jednotní jako on s Otcem. Otec přece Ježíše vždycky…

Holčička a Klacek

Sousedovic holčička plakala.Maminka jí sebrala klacek a hodila ho do popelnice. Úplně s holčičkou soucítím měla svůj klacek rádapečlivě si ho vybrala chtěla ho brát všude s seboumoc se jí líbilcítila se bez něj osamocená a opuštěná nikdo ji nechápal…

Křest pouze pro šprty

Když jsem si tak zjišťoval, čím vším musí projít dospělý člověk, který se chce nechat pokřtít, tak mě napadlo, že ten proces je tak náročný, že se všemi, kdo ho absolvují, by zrovna mohl začít proces blahořečení ;-) Pokud dospělý ateista zaslechne…

Bůh a dárky

Tak mě napadlo, jak by asi Bůh rozbaloval dárky, kdybychom mu nějaké dali… Ale vlastně náš život má být takovým dárkem pro Boha. Dáváme mu sami sebe, svoje duše. Ty jsme přece dostali od něj, jako ty hřivny v jednom podobenství. Představoval jsem si…

Co jsme si tu svázali?

Ježíš Kristus král Království nám přenechal klíče od něj dal svatému Petrovi. A co mi si tu svážeme, bude svázáno i na nebi. Ale místo abychom svázali něco, co pomůže všem lidem, všem duším, tak svazujeme samý podivnosti... Třeba, že se nesmí jíst a…