Ježíš bojuje proti tradici

Shromáždili se k němu farizeové a někteří ze zákoníků, kteří přišli z Jeruzaléma. Uviděli některé z jeho učedníků, jak jedí znesvěcujícíma, to jest neomytýma rukama. Farizeové totiž a všichni židé se drží tradice otců a nejedí, dokud si k zápěstí…

Devatero přikázání

Je to zvláštní. Nemusíme poslouchat všechna boží přikázání. Nemusíme být obřezaní. Můžeme jíst vepřové maso. A to navzdory tomu, že Ježíš řekl, že nepřišel zrušit ani čárku ze Zákona. (Mt 5,17) Během staletí se nám přikázání zeštíhlují. Z původních…

"Nepojistíš se, ochrneš"

„Ušetřím vám čas,“ přerušil jsem je, „žádné pojištění si kupovat nebudu.“ Chvíle zděšeného ticha. „Možná teď asi nechápete, co vám zrovna nabízíme,“ otřepali se z původního šoku. „Chápu, nabízíte pojištění proti trvalé invaliditě.“ „No právě, vždyť…

Etika Níkomachova – Aristotelés

Pár mých výpisků z Filosofovy knihy: Etika jako druh nauky o obci. Dokonalé jest to, co jest cílem úsilí samo o sobě a nikdy pro něco jiného. Takovým cílem je především blaženost, té si žádáme pro ni samu a nikdy pro něco jiného... Blaženost jest…

Jako kapr ve strouze

Slavný čínský filosof Čuang-C' pocházel z chudé rodiny, často neměli co do úst. Jednoho dne dojedli poslední zrnko obilí, a tak nezbývalo než se vydat k vrchnosti poprosit o almužnu. Pánem v té oblasti byl lakomý a vychytralý velmož, a ten mistru…

Nelson Mandela a manželství

Jsou toho plné noviny. Nelson Mandela zemřel. Novináři nás zasypávají hromadou článků o velikosti muže, na kterého si, když žil, ani nevzpomněli. Tak už to bývá. Zapomnělo se, že byl Spojenými státy značnou část života považován za teroristu a…

Simone Weilová: Dobro, mez a rovnováha

Několik mých výpisků z knihy geniální filosofky Simone Weilové: Jedinec má (vzhledem ke společnosti) jen jednu sílu: myšlení. Radost není nic jiného, než pocit skutečnosti. Tajemství lidského údělu spočívá v tom, že rovnováha mezi člověkem a silami…

Matka se rodí z dítěte

Vzpomeneme-li dnes na rok 1900, kdy vyšla proslulá kniha Ellen Keyové „Století dítěte“, neubráníme se hlubokému smutku. Co se stalo ze „století dítěte“? Jaká nesmírná utrpení přineslo právě dětem, s jakou brutalitou přešly přes tyto nevinné tvory…

Ateismus nezvítězí

Když ukážete člověku nějakou čmáranici, zeptá se vás: "Co to je? Co to má znamenat?" Když ukážete dítěti hvězdy, zeptá se vás: "Proč tam jsou? Proč svítí? A proč...?" Když vám ukážu znak 愛, zeptáte se mě: „Co je na něm tak zvláštního? Jaký má význam…

Cyril a Metoděj proti latinským heretikům

Čím více jazyků chválí Boha, tím lépe. Pokud vám někdy budou chtít nějací lidé namluvit, že jsou jazyky, které se ke chvále boží hodí více, nevěřte jim. A pokud se vás bude někdo snažit přesvědčit, že jen latina je ten správný jazyk pro liturgii,…