Jak jsme slavili NATO a jak nás napálili

Už to bude dvacet let, co Jan Kavan předal Madeleine Albrightové ratifikační listiny, a stali jsme se členy NATO. Tehdy jsme to slavili s kamarádem vodkou, a pak jsme se z toho prorocky poblili. Báli jsme se Ruska. NATO byla pojistka, že už nás snad…

Svátek svatých nepokřtěných

Ráchel oplakává své děti a nedá se utěšit, protože jich není. Dnes slavíme svátek “svatých betlémských dětí, mučedníků”, tedy dětí, které nebyly pokřtěny, přesto jsou svaté. Anděl Páně se zjevil Josefovi, aby zachránil malého Ježíška. Rodiče…

Emil Paleček - Nebojte se vědy

Včera zemřel pan profesor Emil Paleček. Vzpomněl jsem si na jednu jeho přednášku, kterou jsem absolvoval před mnoha lety. Kromě zajímavého výkladu o molekulární biologii v ní ostře kritizoval slavného vědce Richarda Dawkinse, který tvrdí, že…

TGM: Lidé si nejsou rovni; jen jako nesmrtelné duše jsme rovnocenní

TGM: Vím, lidé si nejsou rovni; nikde na zemi, v lidech ani v přírodě není rovnost – je rozmanitost; jen jako nesmrtelné duše jsme opravdu rovnocenní… Demokracie pravá, založená na lásce a úctě k bližnímu a k bližním všem, je uskutečňováním božího…

Posmívání svatého Antonína

Naši současníci se posmívají starověkým pošetilcům, kteří v tisících odcházeli na egyptskou poušť bojovat s démony. Zapomínají přitom vyhlédnout z okna a pečlivě se podívat na betonovou poušť, kterou si pro sebe dobrovolně sami postavili… Život v…

Proč není svatý Tomáš svatý

Pan farář často doporučoval Čtyři knihy o následování Krista od svatého Tomáše Kempenského. Bývala to po Bibli nejčastěji tištěná kniha. Následování Krista mělo velký vliv na křesťanskou zbožnost, velmi si jej cenili např. sv. Ignác z Loyoly, sv.…

Můj (olympijský) sen

Možná, že když lidem něco schází, tím více se na to upínají. Ochrnul jsem v jednadvaceti letech na obě nohy, ale i přesto jsem velký sportovní fanoušek. Baví mě nejen fotbal, ale i basketbal a další míčové hry, taky atletika, plavání, box, bruslení,…

Nečekaná nadílka

Viděl jsem malou holčičku, jak položila růžičku, na rakev maminky své. V náruči držel ji tatínek, už má jen ji... a pár vzpomínek... na království nebeské. Potom kněz začne všem povídat, jak nás má vlastně Pán Bůh rád. A ona to ještě nechápe K…

Umělá inteligence má intuici

Dějí se donedávna nepředstavitelná věci. Že počítače porážejí lidi, jsme si už zvykli. Od doby, kdy počítač porazil nejlepšího šachistu světa, uplynulo letos 20 let. Přitom ještě před 30 lety si byli šachisté jisti, že v tak komplexní hře, která má…

Jak přinášet druhým pokoj

Udržuj v pokoji nejdříve sebe a teprve potom můžeš přivádět k pokoji jiné. Pokojný člověk platí víc nežli učenec. Vášnivý člověk i dobré obrací ve zlé a snadněji uvěří zlému. Člověk dobrý a pokojný obrací všechno k dobrému. Kdo vskutku žije v pokoji…