Ti, jimž chybí mystika

My jsme ti poslední. Možná nejposlednější ze všech. Po nás už začíná jiný věk, jiný svět, svět těch, kdo už neveří v nic a vychloubají se tím a pyšní. Hned po nás začíná svět, jejž jsme nazvali a nepřestaneme nazývat moderním světem. Svět…

Nikdo nebude zapomenut

Ne, nikdo nebude zapomenut, kdo býval ve světě velikým, ale každý je velký po svém a každý v poměru k velikosti toho, co miloval. Kdo miluje sebe, bude velký sebou samým, a kdo miloval lidi, stal se veliký oddaností; ten však, kdo miloval Boha,…