Přirozené plánování celibátu

Píšu z několika důvodů: 1. Nedávno jsem se dozvěděl, že se již druhý kněz sloužící v mé farnosti oženil. Je to divný pocit, když k někomu chodíte ke zpovědi, a pak zjistíte, že už kněžství pověsil na hřebík. A když se to stane podruhé… (Hm, možná…

Přímluvce od Otce

Všechna Boží řeč je protříbená, on je štítem těch, kteří se k němu utíkají. K jeho slovům nic nepřidávej, jinak tě potrestá a budeš shledán lhářem. (Přísloví 30, 5-6) Já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky – Ducha…

Chudáci děti

Někdy si říkám, že ženy jsou teď jiné než v minulosti, že jsou jiné na západě a na východě… Ale nevím. Články, na které jsem dnes narazil, mi každopádně vyrazily dech. Musíme oddělit mýtus mateřství od reality Autorka, která má jedno dítě a děsí ji…

Vzteklí psi a naivní lidi

To už je tak v přirozenosti lidský, že se člověk mejlí až do svý smrti. Jako ten pán, co našel v noci vzteklýho psa polozmrzlýho a vzal ho s sebou domů a strčil ženě do postele. Jakmile se pes vohřál a vokřál, pokousal celou rodinu a toho…

Tatínkovy hádanky

Když jsem byla malá, otec mi moc rád dával hádanky. Vzpomínám si, že za horkých letních večerů jsme sedávali na dvorku, pozorovali oblohu plnou hvězd a tatínek se usmíval a dával mi jednu hádanku za druhou. Já vždy překvapeně zamrkala a hledala…

O pekle (dle pravoslavné tradice)

"Jak to, že jsi sem vešel, když nemáš svatební oděv? Svažte mu nohy i ruce a vyhoďte do tmy venku. Tam bude pláč a skřípění zubů“ (Mat 22,12-13). „Jděte ode mne, prokletí, do ohně věčného připraveného ďáblu a andělům jeho“ (Mat 25,41). Ct. Makários…

Ráj a peklo nejsou dvě různá místa

Dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni; a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu. Když mu dílo shoří, utrpí škodu; sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm. (1 Kor 3-13) Ráj a…

Zlatý cop

Na Nový rok jsme v jedné tibetské nemocnici obdrželi balíček. Na něm bylo napsáno „pro strýčka Čanga z čínské lidové osvobozenecké armády“ a pod tím „od Čoumy z vesnice Čencun“. Jenže v téhle nemocnici bylo přes čtyřicet pánů s příjmením Čang, takže…

Pravoslavný půst

Postem je dosahováno vítězství nad ďáblem. Ježíš jim řekl:"Takový duch nemůže vyjít jinak, než modlitbou a postem." Mk 9,29 (Je zvláštní, že slova z tohoto verše „a postem“ současné překlady Bible vypouštějí. V originále slovo půst je Τοῦτο τὸ γένος…

Na počátku byla Cesta (Křesťanství a taoismus)

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεός ἦν ὁ λόγος. „Na počátku bylo logos a to logos bylo u Boha a Bůh byl to logos.“ Evangelista Jan říká o Bohu, že je logos. Logos (ve významu řád, rozum) byl v řecké filosofii považován za…