Archiv Březen 2018

Proč není svatý Tomáš svatý

Pan farář často doporučoval Čtyři knihy o následování Krista od svatého Tomáše Kempenského. Bývala to po Bibli nejčastěji tištěná kniha. Následování Krista mělo velký vliv na křesťanskou zbožnost, velmi si jej cenili např. sv. Ignác z Loyoly, sv.…