Archiv Září 2017

Masaryk dětem

Vítejte! Zahájil jsem desítileté oslavy republiky s legionáři a teď jste vy, děti, druzí v řadě oslavovatelů. Promluvme si tedy vážné slovíčko. Přeju vám, jak jsem to slýchal od malička, zdraví a boží požehnání. Abyste byly a zůstaly dlouho zdravé,…

Masaryk mládeži

Nemůže být ani národního ani politického ani sociálního programu bez programu mravního. Mravnost tu znamená humanita a humanita je nám účinná práce pro osvobození zotročené většiny našich spolubratří a zotročení to má jedno velké zřídlo, ne-li…