Archiv Únor 2017

Pravoslavný půst

Postem je dosahováno vítězství nad ďáblem. Ježíš jim řekl:"Takový duch nemůže vyjít jinak, než modlitbou a postem." Mk 9,29 (Je zvláštní, že slova z tohoto verše „a postem“ současné překlady Bible vypouštějí. V originále slovo půst je Τοῦτο τὸ γένος…