Archiv Leden 2015

Budeme považovat ty, kdož nás urážejí, za naše dobrodince

Hospodin říká: Odpusť, a nepřítel spasení zase ponouká: Pomsti se, on tě urazil a ty mu oplať stejně. Vyhýbejte se společnosti, kde kohokoli odsuzují Starec Makarij radil vyhýbat se společnosti, kde kohokoli odsuzují, pak také radil neodsuzovat ty,…

Svoboda je víc než úcta

Když nemáte svobodu, jste otrok. Když nemáte svobodu, nemůžete si nikoho opravdově vážit, můžete pouze sloužit a zařídit se podle vašeho majitele. Ale my jsme od Boha dostali svobodu, jako jeho děti. Svoboda je ústřední křesťanská hodnota. Bůh je…