Archiv Duben 2014

Bůh byl chvíli ateista

Všechna náboženství mají nějaké ateisty. Ale, jak říká Chesterton, výjimečnost křesťanství spočívá v tom, že v jednu chvíli byl dokonce i sám Bůh ateistou. Bůh na kříži volá: „Bože můj, proč jsi mě opustil." Je Ježíš na kříži naplněním toho, co si…

Nemilosrdný Starý zákon? Krutý Bůh?

Na velikonoční Škaredou středu se hodí pár škaredých citátů z Bible: (Exodus 12, 29) O půlnoci pak Hospodin v egyptské zemi pobil všechny prvorozené – od prvorozeného syna faraonova, jenž měl sedět na jeho trůnu, až po prvorozeného syna vězně v…