Archiv Únor 2014

Ježíš bojuje proti tradici

Shromáždili se k němu farizeové a někteří ze zákoníků, kteří přišli z Jeruzaléma. Uviděli některé z jeho učedníků, jak jedí znesvěcujícíma, to jest neomytýma rukama. Farizeové totiž a všichni židé se drží tradice otců a nejedí, dokud si k zápěstí…

Devatero přikázání

Je to zvláštní. Nemusíme poslouchat všechna boží přikázání. Nemusíme být obřezaní. Můžeme jíst vepřové maso. A to navzdory tomu, že Ježíš řekl, že nepřišel zrušit ani čárku ze Zákona. (Mt 5,17) Během staletí se nám přikázání zeštíhlují. Z původních…