Archiv Červenec 2013

Cyril a Metoděj proti latinským heretikům

Čím více jazyků chválí Boha, tím lépe. Pokud vám někdy budou chtít nějací lidé namluvit, že jsou jazyky, které se ke chvále boží hodí více, nevěřte jim. A pokud se vás bude někdo snažit přesvědčit, že jen latina je ten správný jazyk pro liturgii,…

Vrátit poklad

V zemi Čchu žil kdysi klenotník a ten se vydal za obchodem do země Čeng. V rámci propagace své živnosti si vyrobil schránku, kterou ozdobil mnohými ornamenty a do ní vložil svůj největší poklad – vzácnou perlu. Při výrobě této skříňky si dal opravdu…