Archiv Srpen 2011

Je dobré, že míváme těžkosti

Je pro nás dobré, že občas míváme nějaké těžkosti a protivenství. Neboť často člověku připomenou, že je zde ve vyhnanství a nemá skládat naději v jakoukoli věc tohoto světa. Dobré je, že někdy narážíme na odpor a že se o nás smýšlí špatně a…

Masaryk o ženách a monogamii

Podceňování žen svědčí o polygamní společnosti; žijeme fakticky ještě v mnohoženství… Neříkám… že ženy všecky jsou géniové a andělé; celkem jsou s muži na stejném stupni vývoje; mají však tu přednost, že životem a jeho povinnostmi se udržují…

Masaryk o víře a náboženství

Masaryk o víře mluvil a psal často. Vybral jsem několik úryvků z díla Karla Čapka: Hovory s TGM. Jste pro náboženskou výchovu dětí? Ovšemže; to přece vyplývá z hodnoty náboženství. Ale pro náboženskou výchovu nestačí vyučování katechismu ve školách……