Archiv Červenec 2011

Ten, kdo koná dobro

(báseň v próze, autor: Oscar Wilde, můj překlad) Byla noc a On byl sám. A zpovzdálí spatřil hradby oválného města a vyšel směrem k městu. A když přišel blíže, uslyšel ve městě kroky veselých nohou a smích spokojených úst a hlasité zvuky mnoha louten…

Člověk vs. Nadčlověk (Fromm vs. Nietzsche)

(seminární práce na PedF MU do předmětu Dějiny etiky, rok 2001) Motto: Dost se vypráví o promarnění života – ale život se přece promarní jen tehdy, kdy člověk, zklamaný radostmi i starostmi života, žije bez jasného vědomí o tom, že je duch. (S.…